SBO Produktinfo

SAP Business One

SAP Business One

ERP-software voor het MKB

In samenwerking met een van de SAP Business One Dealers kan ik u mijn dienstenpakket aanbieden voor wat betreft aankoop, implementatie en verder gebruik van SAP Business One, ERP-software voor het Midden- en Kleinbedrijf. Met deze activiteit op softwaregebied realiseer ik een betaalbaar steunpunt op dat dienstenaanbod in Limburg.

Uw logistieke proces is uitgangspunt
SAP Business One is speciaal ontwikkeld voor kleinschalige organisaties met logistieke processen op het gebied van:

· Handel
· Service
· Kleinschalige produktie

De administratieve handelingen voor de vastlegging van offertes; orders; leveringen; retouren en de daarbijbehorende documentenstroom naar gebruikers zowel binnen als buiten de organisatie worden efficiënt afgehandeld. Van daaruit worden de consequenties voor de financiële administratie automatisch doorgesluisd. U kunt daarbij vanuit elk document snel doorklikken naar de betreffende zakenpartner of het artikelstambestand.

Gebruiksgemak
Vanuit ieder document kunt U de historie volgen door met één enkele muisklik naar het voorliggende brondocument of volgende doeldocument te gaan. Ook kunt u een overzicht opvragen van het gehele transactieproces van offerte tot en met de inkomende betaling. Wanneer U dat wil kunt U een document kopiëren voor dezelfde of een andere zakenpartner. De uitvoermogelijkheden van documenten zijn legio: print op papier; digitale export als pdf of als bestand naar Microsoft Excel. Ook kunt U documenten direct en desgewenst automatisch verzenden via e-mail, fax etc. U kunt aan elk document een opvolgingsreminder koppelen of een autorisatie-aanvraag naar een meer-gekwalificeerde medewerker zenden middels de interne berichtenfunctie van SAP Business One. Daardoor kunt u het zakendoen beter beheersen. Het pakket maakt gebruik van alle hedendaagse technieken om informatie uit te wisselen en de bedrijfsvoering te beheersen.

Selectie- en rapportagetools
Binnen de standaardsoftware kan de gebruiker zelf velden definiëren (UDF’s – User Defined Fields) en middels Queries kunnen slimme zoekopdrachten op de database worden uitgevoerd. Daarnaast is er de tool “Drag and Relate”. Daarmee zijn snel overzichten en selecties te maken op basis van bepaalde criteria. Denk bijvoorbeeld aan: Welke klanten hebben in het verleden artikel X afgenomen…. Ook zijn alle formulierlayouts zelf te definiëren. Middels de standaard meegeleverde reportingtool zoals Crystal Reports, Product Layout Designer en XLReporter kunnen standaardrapportages worden gebouwd die door medewerkers met één enkele druk op de knop kunnen worden opgeroepen.

Schaalbaarheid door AddOns en rechtenstructuur
Mocht SAP Business One – ondanks het grote aantal functionaliteiten dat standaard wordt meegeleverd – toch niet aan uw specifieke wensen voldoen dan is het pakket uitbreidbaar met een scala aan Add-Ons. Verder kunt u binnen de software per gebruiker rechten toekennen voor nagenoeg alle menukeuzes. Bij een groot aantal daarvan kunt u ook het recht “alleen raadplegen” selecteren. U kunt SAP Business One al vanaf één gebruiker in uw bedrijf inzetten!

Nog meer redenen om voor SAP Business One te kiezen:
VNSG-Gebruikersvereniging
Binnen de VNSG – de Vereniging van Nederlandstalige SAP-Gebruikers – is een afdeling SAP Business One actief die daadwerkelijk bijdraagt aan de belangenbehartiging en kennis van de aangesloten leden en Business One gebruikers. Dat doet zij onder meer door het organiseren van meetings en trainingen; het beschikbaar stellen van documentatie; nieuwsbrieven; een website met tips & trucs en een actief gebruikersforum. Daarbij zorgen zowel meer-ervaren gebruikers als dealers voor de noodzakelijke input. Voor wie meer wil weten over deze gebruikersvereniging zie onderstaande link:  http:\\www.vnsg.nl

Veel gebruikt in het MKB
Wereldwijd kent SAP Business One meer dan 185.000 MKB Klanten. Er zijn zo’n 19.000 bedrijven actief als partner of dealer. In Nederland kent het product de laatste jaren een sterk stijgende belangstelling, onder meer  door de vele vernieuwingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd.

Certificatie sinds 2007
Ik heb medio 2007 een implementatietraining als consultant gevolgd en ben sindsdien actief aan de slag met deze software. Daardoor heb ik uitgebreide ervaring opgedaan met de diverse gebruiksaspecten. Door het contact met collega-gebruikers bij de VNSG en op Dealerdagen heb ik zicht op een groot scala van de mogelijkheden in de software. Ik kan u derhalve goed van dienst zijn bij de aanschaf en het gebruik van SAP Business One, een produkt dat onmiskenbaar toonaangevend is in de wereld van ERP-oplossingen voor het Midden- en Kleinbedrijf. Ik ben in elk geval enthousiast over deze software.

Een uitgebreide Nederlandstalige brochure vindt u hier : SAP Business One uitgebreide produktbrochure NL

Voor meer produktinformatie verwijs ik u naar de site van SAP Nederland:  SAP Business One produktpagina NL

Of kijk naar deze uitgebreide video met uitleg (Engelstalig 72 min.)

SBO Stand Alone

 

 

 

 

 

 

Zelf heb ik ook een pagina met instructies, tips & trucs en ook verwijzingen naar externe pagina’s op het gebied van
SAP Business One: https://dielemans.biz/aanbod/kennisbase/

Snel naar Tips en Trucs SBO

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *