Intercompany Solution

SAP heeft een Intercompany Solution voor SAP Business One waarmee je mutaties tussen twee of meer databases of administraties kunt automatiseren of stambestanden kunt synchroniseren. De versie 2.0 is geschikt om te gebruiken in de versie 9.0 en 9.1 van SAP Business One.

Intercompany Solution versie 2.0 – beschikbare functionaliteit:

  • Transacties (bestellingen vs. orders en leveringen vs. ontvangsten) tussen administraties automatiseren,
  • Replicatie van stambestanden zoals artikelen, zakenpartners, stuklijsten en prijslijsten tussen administraties,
  • Automatisch intercompany-boekingen op grootboekniveau of via inkoopfacturen boeken,
  • Consolidaties en multi-level-consolidaties uitvoeren,
  • Centraal kasbeheer en centraal betalingen doen voor intercompany-administraties,
  • Voorraadstatussen raadplegen (totale intercompany-voorraad, toegewezen, besteld, vrij beschikbaar),
  • Replicatie van UDT’s en UDF’s (door gebruiker aangemaakte User Defined Tables en Fields),
  • Mislukte transacties opnieuw uitvoeren binnen een bepaald tijdsinterval,
  • Geslaagde transacties wissen zodat deze niet opnieuw worden uitgevoerd.

Informatie over de Intercompany Solution 2.0 module:

Kort overzicht (pdf-document, Engelstalig, 9 pag.)
Samenvattende Lijst met functies (pdf, Engelstalig, 2 pag.)
Uitgebreid overzicht met functies (pdf, Engelstalig, 70 pag.)

Video 1: Marketing Documents: deze video behandelt de goederentransacties tussen twee vestigingen van hetzelfde bedrijf. Daarbij wordt ook getoond hoe het systeem serienummers van goederen overneemt en hoe wordt omgegaan met geweigerde transacties: een goederenlevering wordt geweigerd en automatisch in het zusterbedrijf teruggedraaid.

 Video 2: Global Data Distribution: deze video behandelt uitwisseling van stambestanden van zakenpartners, zakenpartnergroepen,  artikelen, artikelgroepen en prijslijsten tussen administraties, zowel voor reguliere prijzen en artikelen als voor prijzen en artikelen gedurende campagnes.

Video 3: Company Template Configurator: deze video laat zien hoe je zelf sjablonen maakt om specifieke instellingen en de inrichting van stambestanden tussen administraties uit te wisselen. Er wordt een voorbeeld getoond van de distributie van instellingen voor zakenpartners en vervoerswijzen.

Video 4: Financial Consolidations: deze video toont hoe je de journaalboekingen vanuit administraties exporteert en importeert in een consolidatie-administratie. Met de nieuwe functie Sjablonen Financieel Verslag in versie 9 kun je je consolidatie-rapporten naar eigen inzicht vormgeven.

Video 5: Intercompany Trading: deze video behandelt  de wijze waarop goederentransacties tussen intercompany-administraties worden verwerkt wanneer bijvoorbeeld een klant goederen bestelt maar intercompany-bedrijf A onvoldoende voorraad heeft. Het systeem laat zien dat ook de geconsolideerde kredietlimieten van een klant worden bewaakt. A kan in de intercompany-voorraad zien dat B wel voldoende voorraad heeft. A bestelt bij zusterbedrijf B de mankerende goederen. Hierbij wordt automatisch het aantal artikelen dat tekort in voorraad is voorgesteld. Wanneer de inkooporder wordt opgeslagen wordt in bedrijf B automatisch een concept-verkooporder gecreëerd. Wanneer bedrijf B de concept verkooporder definitief maakt en een verkoopfactuur aanmaakt wordt in bedrijf A weer een concept-inkoopfactuur aangemaakt.

Video 6: Centralized Payments: deze video laat zien hoe men centraal aan kasbeheer kan doen en hoe betalingen voor bijvoorbeeld dochtermaatschappijen kunnen worden uitgevoerd. Daartoe accepteert een dochter een inkomende factuur en ze delegeert de betaling van de factuur naar het hoofdkantoor. De video toont ook welke journaalposten worden aangemaakt om de rekening-courant-verhoudingen tussen de intercompany-bedrijven te vereffenen.

Video 7: General Ledger Allocations: deze video toont hoe je centraal geboekte inkoopfacturen of kostenfacturen kunt toewijzen aan dochterondernemingen. Dat kan ofwel door rechtstreekse boeking op grootboekrekeningen ofwel door de aanmaak van intercompany-facturen. Daarbij kun je de inrichting zodanig instellen dat de bijbehorende journaalposten in de zusterbedrijven ofwel automatisch ofwel na goedkeuring (acceptatie) worden doorgeboekt.

Voor de gehele afspeellijst met 7 Engelstalige video’s klik je op deze link

Snel naar Tips en Trucs SBO

Wil je meer Tips en Trucs over
SAP Business One op mijn site lezen,
klik dan op nevenstaande afbeelding: