SAP Business One Productmanagementteam bij VNSG

 

 

 

 

Op 9 oktober 2014 mocht ik aan een bijzondere bijeenkomst mijn steentje bijdragen:
Bij de VNSG (Vereniging Nederlandse Sap Gebruikers) in het gebouw van SAP te ‘s-Hertogenbosch was een meeting gepland tussen Nederlandse SAP Business One gebruikers en het Productmanagementteam van SAP Business One. Nadat de heren Shapiro (Israël),  Mueller (Duitsland) en Dominik (Tsjechië) de roadmap en de nieuwste ontwikkelingen in SAP Business One hadden gepresenteerd kon een 15-tal gebruikers hun wensen ten opzichte van het pakket naar voren brengen. Met veel aandacht werd naar hen geluisterd en in sommige gevallen werd ter plekke al bezien wat eventuele oplossingsrichtingen waren.  Daardoor kreeg de bijeenkomst het karakter van een uitgebreide kennisuitwisseling, die waardevol was voor beide partijen: de ontwikkelaars kregen meer gevoel bij de wijze waarop gebruikers de software benutten en de gebruikers kregen zicht op alle ins en outs van het systeem. Het productmanagementteam noteerde zeer veel vragen en liet ook blijken dat ze de inbreng serieus namen. Ter afsluiting werd nog een presentatie gehouden waarin getoond werd welke voorstellen van verleden jaar inmiddels zijn gerealiseerd. Al met al een zeer waardevolle ervaring, complimenten voor de VNSG  !

Groepsfoto door VNSG

Groepsfoto door VNSG

Als u gebruiker bent van SAP Business One en als u wil weten welke voorstellen momenteel in behandeling zijn kunt u dat vinden onder deze link:

SAP Business One Idea Place

SBO Idea Place

VNSG Gebruikersvereniging

 

Voor SAP Business One bestaat een gebruikersvereniging met een actieve community. De VNSG (Vereniging Nederlandse SAP Gebruikers) heeft een eigen afdeling voor SAP Business One. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd en er worden webinars met instructies of produktinfo gehouden.

Verder is het belangrijk te vermelden dat er een levendig forum is waar leden en advies-leden elkaar daadwerkelijk helpen met het oplossen van ingediende vragen. Tegen een redelijk jaarbedrag (in 2015: €187,= per jaar per bedrijf) kan elk licentiehoudend bedrijf zich aansluiten bij deze vereniging.

Presentatie nieuwe huisstijl VNSG (Video zonder geluid):

VNSG Lidmaatschapsaspecten

Voor meer informatie kijkt u op de website.
Bedenk daarbij dit een vereniging is voor álle SAP gebruikers; de SAP Business One community is een afzonderlijk onderdeel van deze actieve vereniging: http://www.vnsg.nl